Home
Opp
Groenendael1
Collie

E-mail

 

Utstilling og utstillingssystemet

UTSTILLINGSREGLER fra NKK


I raseavl er det viktig at hundene har de egenskapene rasen skal ha.

På den måten vet du som valpekjøper ganske mye om det du kan forvente av nettopp din hund.

I utstillingsringen bedømmes hundene ut i fra rasebeskrivelsen. For noen raser er det
også andre prøver som vurderer spesielle bruksegenskaper, som jakthundprøver,
fuglehundprøver bruksprøver osv.

Hundeutstillinger er svært viktig for å bedømme resultatet av avlen. Godt konstruerte hunder vil kunne fungere langt bedre enn hunder som har dårlig konstruksjon. Mange skjelettproblemer og slitasjelidelser
skyldes nemlig at hundene er for dårlig konstruert, og slike hunder vil ofte fungere
dårlig i samfunnet.

Den viktigste bruksegenskapen hos norske hunder er nemlig at den skal kunne fungere som familiehund, både mentalt og på turer i skog og mark.

For mange er også hundeutstilling en spennende hobby, både når det gjelder selve konkurransen og miljøet omkring. Her treffer du andre hundeeiere som du kan utveksle erfaringer med, du får sett andre hunder av din egen rase og andre raser og du blir kjent med mennesker som også har interesse for hund.
 

Når og hvor kan du delta?

Hunden må ha fylt 9 måneder for å kunne delta på utstilling. Før hunden har nådd utstillingsalder, kan den delta på valpeshow. Her er det to klasser: 4-6 måneder og 6-9 måneder. Det kan være en fin trening både for hunden og deg å delta på valpeshow.

Oversikt over alle utstillinger finner du under “Utstilling” og ”Terminliste for utstillinger” på www.nkk.no. Terminlisten omfatter alle offisielle utstillingene som arrangeres i Norge i løpet av året.

Som det fremgår av terminlisten, arrangeres enkelte utstillinger for noen få raser, mens andre er større arrangementer for flere raser i flere grupper.

Gr.

 

1

 bruks-, hyrde og gjeterhunder,

2

 schnauzer, pinscher, molosser og sennenhunder

3

 terriere,

5

spisshunder

6/4

dachs-, drivende og sporhunder

7

stående fuglehunder

8

apporterende hunder,

9

selskapshunder

10

mynder


 

Samtlige utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klubb omfatter alle raser, og de er også internasjonale (dvs. at CACIB kan deles ut). Det er også mulig å delta på utstillinger i utlandet. Opplysninger kan da innhentes
fra det aktuelle lands kennelklubb.


Hvilke krav stilles?

 
1. Norske hunder må være registrert i Norsk Kennel Klubb (eller i register anerkjent av NKK). Hundens registreringsnummer skal oppgis på påmeldingsblanketten.
Vær oppmerksom på at dersom du skriver feil nummer vil ikke hunden din bli påmeldt.
Ved bruk av elektronisk påmelding vil navnet på hunden din komme fram når du taster inn registreringsnummeret. Registreringsnummeret finner du på stamtavlen.


2. Hundens eier bør være medlem i en av av Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber for å få medlemspris. Ikke-medlemmer må du betale dobbelt påmeldingsavgift.

3. Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket.


4. Hundens vaksinasjonspapirer må være i orden. Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest må kunne framvises. 

* Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon.
* Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved ca ett års alder (maks 12 mnd etter siste vaksinasjon)   og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
* Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
 

5. Påmeldingsfrist til utstillingen må overholdes. Likeledes må påmeldingsavgiften være betalt i rett tid! (hvor stor påmeldingsavgiften er, vil du få opplyst ved henvendelse til den arrangerende klubb).
 

6. Til NKKs utstillinger kan du melde på elektronisk. Denne tjenesten finner du på NKKs webside (www.nkk.no). Til andre utstillinger bruker du “påmeldingsblankett til utstilling” som du kan finne på NKKs webside - eller du kan også få den tilsendt ved henvendelse til den klubb som arrangerer utstillingen.

Vær oppmerksom på at det er den klubb som arrangerer utstillingen som skal ha din utfylte påmelding og din påmeldingsavgift tilsendt.


Ny i ringen

Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere og raseklubber skal få rede
på hvordan den enkelte rasen har utviklet seg i henhold til dens rasestandard.
Når man skal kjøpe en hund av en bestemt rase, ønsker man at den skal se
ut slik som rasen gjorde i den hundeboken man fant den omtalt. Alle hunder
blir selvfølgelig ikke like som “to dråper vann”, men rasestandarden forteller om
hvordan den aktuelle rase skal se ut - og det er på bakgrunn av dette at dommeren
gjør sin vurdering.


Når du fyller ut en påmeldingsblankett må hunden meldes på i riktig klasse.
Vær klar over at noen av klassene overlapper hverandre mht alder slik at du selv
kan velge hvilken klasse passer best for din hund. Er du usikker, rådfør deg med
oppdretteren din.

 

KLASSEINNDELING
Juniorklasse (JK): 9-18 måneder (kan ikke få CACIB)
Unghundklasse (UK): 15-24 måneder
Åpen klasse (AK): fra 15 måneder (må ikke være norsk champion)
Bruksklasse (BK, alternativ 1): Denne klassen er for jaktprøvepremierte hunder i gruppe 5, 6 og 7 fra 9 mnd. (ikke championer). Certifikat kan deles ut for raser fra alt. 1 til beste hund som ikke er fullcertet. Fullcertet er hund som er tildelt nødvendig antall certifikater for oppnåelse av championatet, men som ikke oppfyller prøvekravene til championatet.
Bruksklasse (BK, alternativ 2): Hund (også norsk utstillingschampion) som er premiert eller har bestått rasespesifikk bruks-/jaktprøve kan delta i denne klassen. Se i utstillingsregler for detaljert oversikt
over hvilke raser har brukskrav og hvilket alternativ de tilhører. Utstillingsreglene finner du på www.nkk.no.
Championklasse (CHK): Obligatorisk for norsk utstillingschampion (unntatt Brukshundklasse alt. 2). Utenlandske champions kan også delta i denne klassen.
Veteranklasse (VK): Åpen for hunder som har fylt 8 år. Hundene i denne klassen konkurrerer ikke om CACIB. Verd å vite før du stiller ut |

 


Handling kaller man den måten utstilleren viser hunden sin på. Handling er viktig for å vise hunden din fra dens beste side.

Utstillingskondisjon: Møt opp med en hund som er velstelt og ren. Pelsen bør være på sitt beste. Kontakt
din oppdretter eller raseklubb for å få råd og veiledning i hvilket pelsstell din hund trenger. God pelskondisjon gir et pent ytre, men det som befinner seg under pelsen er minst like viktig. En hund som er for tykk,
vil kunne bli satt ned i premiegrad. Fedmen vil kunne innvirke på hundens bevegelser.
Tennene skal være rene og fri for tannsten. Klørne skal også jevnlig være klippet. Dette gjelder forøvrig ikke bare når den skal på utstilling.
 

Bevegelser:
Hvordan hunden beveger seg er meget viktig. Tren på å gå i riktig tempo. Den skal gå med godt flyt, ikke galoppere, men trave jevnt. Hopp og sprett er ikke ønskelig. Den aller beste trening får du ved å trene sammen med andre eiere og deres hunder. Ta kontakt med din rases spesialklubb eller din lokale hundeklubb, for å
få rede på om det arrangeres utstillingstrening der du bor.
 

Å kunne vise seg til sin fordel:
Når dommeren skal skrive kritikk på hunden, er det ønskelig at den skal kunne stå
pent og vise seg best mulig. Dette oppnår du best dersom du har trent hunden til
å stå pent og fokusere på deg. Den skal være oppvakt, men må ikke bli så ivrig at
den hopper opp på deg. Ikke alle hunder “shower” (dvs viser seg med naturlig sjarm), de er derimot langt
mer opptatt av det som foregår rundt dem. Å delta på ringtreningskurs kan være en fin
måte å lære dette på. Vær imidlertid oppmerksom på at “ringsidehandling”
er forbudt! Dette er ensbetydende med at det ikke må stå “en medhjelper”
utenfor ringen og påkalle seg hundens oppmerksomhet.
 

Alle raser må kunne tåle at dommeren ser på kropp og tenner. Dommeren skal også
sjekke at hannhundene har to testikler på plass, så venn hunden til å bli tatt på sine
edlere steder også. En del av de mindre hunderasene blir av praktiske grunner
plassert på bordet for at dommeren skal kunne bedømme dem. Det er selvsagt
en forutsetning at hunden er vant til dette også på forhånd.
 

Det er forskjellige tradisjoner for hvordan de enkelte rasene blir vist. Noen vises i
lang line, slik at de kan stille seg opp selv. Andre kan bli stilt i stram line der hodet
og hale blir holdt oppe. Andre igjen vises i slakk linje, men med handleren (utstilleren)
foran hunden.  Når hunden vises skal den stå med “ett ben i hvert hjørne”, det vil si at forbena skal
stå parallelt (sett forfra), og potene skal peke rett forover - bakbena skal også være
parallelle (sett bakfra), og bakbena skal være plassert litt lengre bakover enn rett
under kroppen.

For å lære hvordan akkurat din rase skal stå for å vise seg best mulig, er raseklubben eller oppdretteren beste
rådgiver. Du kan også besøke nettsiden til klubben hvor man ofte finner resultater
fra utstillinger med bilder, der kan du se hvordan hundene står.
 

Din hund skal stilles ut 

Påmeldingsfrist til utstilling går vanligvis ut 4 uker før utstillingsdato. Både påmeldingsskjema
og påmeldingsavgift skal da være sendt til den klubb som arrangerer utstillingen (som
regel poststemplet senest på frist-datoen). NKK-utstillinger kan du melde på elektronisk.Ca 1 uke før utstillingsdato vil du motta hundens deltakernummer (som også er hundens nummer i utstillingskatalogen) fra
utstillingsarrangør. Du mottar også et brev om hvor utstillingsplassen er, veibeskrivelse,
hvor mange hunder som deltar av de enkelte raser, samt oppmøtetid for din rase. Oppmøtetid er den tiden du må
overholde, det er den tiden du skal være klar ved ringen til å bli bedømt. Bedømmelsen
kan ikke starte før forhåndsannonsert oppmøtetid, men det kan også hende at du må vente litt ekstra også. Så vær klar over dette. Oppmøtetid er orienterende, ikke eksakt. En hunds personlige kvaliteter kan ikke måles i førstepremier, certifikater eller BIR. Uansett hvilken premie hunden din får på utstilling, er den likevel den samme - nemlig din helt spesielle venn!
.
Til utstillingen tar du med:
Hundens vaksinasjonsattest, vannkopp, samt hundens kam og børste slik at du kan fiffe den litt opp rett før dere går inn i ringen. Vær klar over at det er forbudt å bruke bruke midler som endrer farge eller
struktur på hundens pels, nese eller hud (såkalt ”faking”) og bruke medisin eller andre middel som har virkning på hundens prestasjon (”doping”). Du kan også ha et bur til hunden din hvor han kan slappe av før dere skal i ringen.
Det skal være trygt og behagelig å vente i buret, så hunden må være trent til dette fra før! Hunder vises som regel i utstillingsbånd, skaff deg et som passer til hundens pelsfarge og ikke virker forstyrrende.
Du selv kan trenge en campingstol, det kan gå flere timer før dere er hjemme igjen. Utstillingshallene har som regel en kafeteria hvor du kan kjøpe forfriskning til deg selv. Ofte kan det være smart å ha
kontanter til betaling av både kaffe, katalogen og parkeringsavgiften.
 

Du ankommer utstillingen:
Forhåpentligvis har du beregnet rikelig tid, slik at du har god tid til parkering, samt tid til å finne frem til den riktige utstillingsringen. Både hunden og du selv trenger også tid til å roe dere litt ned i de nye omgivelsene
før dere skal inn i ringen. Kjøp utstillingskatalog når du ankommer utstillingen. Rasene skal være oppført i et
register med sidehenvisning til hvor de er ført opp. Din hunds katalognummer (det tilsendte nummer) gjør det også lett for deg å finne fram til riktig side i katalogen. Her vil du se i hvilken klasse din hund
skal delta i, og du vil av numrene se hvor mange som skal stå foran eller bak din
hund i ringen når dere skal inn til bedømmelse. Er det noe feil, noe som ikke stemmer
eller ting du lurer på, ta kontakt med utstillingens sekretariat.
 

Din utstillingsring:
På utstillingsområdet skal ringene være tydelig merket. Et tidsskjema som forteller
om når den enkelte rase forventes å skulle bli bedømt, skal være hengt opp ved ringen.
Men husk at det er fremmøtetiden du har fått oppgitt i brev fra arrangøren som er
den du alltid må overholde. Tidsskjemaet er kun ment som orienterende.
Følg med på hva som skjer i ringen og om de raser som er før din er i rute i
henhold til tidsskjemaet. Kommer du inn før beregnet eller blir det forsinkelser?
Hundens deltakernummer fester du på deg ved hjelp av sikkerhetsnål eller nummerlappholder.
Dersom det er flere som skal i ringen før deg, hold øye med dem og lær
ved å observere hva de gjør. Gjør siste forberedelser når du ser at det
snart er deres tur. Børst gjennom pelsen, sjekk at båndet sitter riktig, nummerlappen
vises tydelig og gjør deg klar ved ringen. Ringsekretæren roper opp alle deltakernumre
som skal i hver klasse. Hør på hva hun/han sier for å få vite når det er din tur.
 

Bedømmelsen
All bedømmelse skjer rasevis. Først dømmes hannhunder klasse for klasse: Junior-,
unghund-, åpen-, bruks-, champion- og veteranklasse.
Alle klassens hunder blir kalt inn i ringen samtidig, slik at dommeren får anledning til
å danne seg et førsteinntrykk av hundene, både i stående posisjon og i bevegelse.
Først stilles alle sammen på rekke og rad i stigende rekkefølge etter katalognummer.
Allerede fra den første oppstillingen danner dommeren seg et bilde av hunden din, så
vær nøye og bruk tiden for å stille opp hunden din pent. Så ber dommeren deg om å
gå ”en runde”, dvs at alle beveger seg etter hverandre rundt i ringen.
Neste steg er å bedømme en og en hund enkeltvis. Du kan blir bedt om gå trekant
(du beveger deg i en påtenkt trekant med dommeren stående i et ”hjørne”. Slik kan
dommmeren se hunden din både bakfra, fra siden og forfra samtidig). Noen ganger
blir du bedt om å gå opp og ned, dvs et stykke i retning fra dommeren og tilbake
for at dommeren skal kunne se hunden bak- og forfra i bevegelse. Til slutt stiller
du hunden opp i utstillingposisjon foran skriverbordet, mens dommeren dikterer
kritikken til skriveren og bestemmer kvalitsgraden. Ringsekretæren vil ved sløyfeutleveringen
fortelle om du er ferdig for dagen, eller om du skal inn i ringen igjen. Spør
hvis du er usikker.

PREMIERINGER og SLØYFER
Excellent
Rød sløyfe-
Very Good Blå sløyfe -
Good Gul sløyfe-
Sufficient Grønn sløyfe
KIP Grå sløyfe  -Kan Ikke Premieres
0.premie Diskvalififisering
HP(hederspremie) Lilla sløyfe
1. plass Rød sløyfe-
2. plass Blå sløyfe -
3. plass Gul sløyfe-
4. plass Grønn sløyfe
CK (certkvalifisert) Rosa sløyfe
CERTFIKAT Nasjonal sløyfe

Cacib (Internasjonalt certfikat

Hvit sløyfe
Res.Cacib Oransje sløyfe

Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer.
Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse, dersom ingen eller færre enn 4 hunder har
oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.
 

Det er i Beste hannhund/tispeklassen (BHK/BTK) det konkurreres om Certifikatet (cert, som det kalles muntlig, og er nasjonalfarget sløyfe) med unntak av Brukshundklasse
alt. 1 hvor certet kan deles ut i Brukshundkonkurranseklasse.
Det kan kun utdeles ett hannhund-cert og ett tispe-cert per rase. Certene trenger du for å senere bli champion. Et cert betyr at dommeren mener at hunden din er bra nok til å bli champion.
Vinneren av konkurransen BHK skal konkurrere mot beste tispe fra BTK. Vinneren av denne siste konkurransen blir BIR (Best I Rasen) og får en sløyfe som er rød/ gul.
Den andre blir BIM (Best I Motsatt kjønn) og får en sløyfe som er grønn/hvit.

En utstillingskritikk forteller ikke om vår hund vil kunne gi gode avkom - den forteller hvordan hunden ser ut i forhold til rasebeskrivelsen. Vinner av BHK og vinner av BTK, tildeles CACIB
(innstilling til internasjonalt certifikat).

Den nærmest påfølgende i rekken (som oppfyller kravene) kan tildeles res.CACIB. Hunder som deltar i juniorklasse, veteranklasse
og andre under 15 mnd alder konkurrerer ikke om CACIB. Hvilke regler som gjelder for at din hund skal kunne oppnå internasjonalt championat kan du lese i championatreglene på www.nkk.no.


Etter at rasen er ferdig bedømt kan det være oppført avlsklasse(r) i katalogen. Dvs. at en deltagende hannhund eller tispe kan ha 4 avkom som har vært bedømt ved utstillingen. Dersom din hund er et avkom etter en slik hund, vil det være naturlig at
oppdretteren/eieren av hunden spør deg på forhånd om å stille.
Det kan også være oppdretterklasse(r) til bedømmelse. En oppdretterklasse behøver ikke å være oppført i katalogen, men det må være påmeldt 4 hunder til bedømmelse
som kommer fra samme oppdretter. Når det gjelder deltagelse i oppdretterklasse bør oppdretter selv gi beskjed til sine deltakende valpekjøpere dersom de skal vente til rasen er ferdig bedømt. Ved utstillinger som har med flere raser vil det etter rasebedømmelsene, bli arrangert gruppefinaler innen de gruppene som rasene er inndelt i. Fire hunder i hver gruppe blir plassert. Vinneren av hver gruppe blir Best i gruppen (BIG). Disse igjen møtes i den store finalen og utstillingen siste konkurranse:
BIS (Best In Show).