Home
Opp

E-mail

 

Showresults + LP - ALL results at bottom of page :-)

2014

2014 05.04 Special show: Excellent CAC 2nd best male
2014 06.04. INT NKK show: Excellent CC 2nd best male
2014 03.03 NHHK: Excellent CAC BOB !

2013

31.08.2013 NHHK Obidience I: 177 points 1.price - placed 2nd :-)
27.05.2013 NBFK judge: Pauline Sternh-Hanf: Excellent CC Winner of youth class BIS breeders class
26.05.2013 NBFK judge Willemine van Deyl: Excellent Winner of youth class
01.03.2013 NHHK : Excellent  - CAC - BOB
LP: BAGKL 21.04.2013 LP: 137 poeng
LP: BAGKL 20.04.2013 LP: 157,5 poeng og sølvmerket !!
FSHK: Excellent 1JK 1JKK

Puppyshow

Top Groenendael puppy of the year avd Hordaland !!!

NBFK Spesialutstilling: dommer Pietro Bottagisio BIM
BSBK: BIM

NDK Bergen: Wenche Eikesteh / Øystein Eikeseth - BOB - BIS puppy

 
karakter 1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Aksepterer
kontakt uten å besvare,
drar seg ikke
unna
Tar kontakt selv
eller besvarer kontaktforsøk.
Overdreven kontakttagende, f. eks hopper, gneller, bjeffer
1b KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. 
Følger med hele
veien. 
Følger med villig.
Engasjerer seg
Følger med
villig. Er overdrevent engasjert i testleder,
hopper og
bjeffer 
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg
unna tar evt.
kontakt med fører
Aksepterer,
nøytral
Aksepterer,
svarer med
kontaktatferd 
Aksepterer, svarer med overdreven
kontaktatferd
 
2a LEK
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt 
Leker veldig
aktivt - starter
veldig raskt
2b LEK
Griping
Griper ikke
Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller med fortennene
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c LEK
Drakamp
Biter ikke
Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke
i mot
Biter – drar i mot
– slipper – tar
nytt tak
Griper direkte
med hele
munnen, drar i
mot til testleder
slipper
Griper direkte
med hele
munnen,
rykker, drar i
mot til
testleder
slipper 
3a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men
avbryter
Starter eller løper
langsomt. Kan
øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved
byttet 
Starter
direkte, stor
fart. Løper
forbi byttet.
Kan snu
3b JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter
eller ligger 
Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd 
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte
startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første og andre
del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første og
andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til
figurant innen tiden
Går frem når fig.
snakker eller leker
med gjenstanden
Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig.
uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
 
Leker ikke, men
viser interesse
Leker, griper
forsiktig. Slipper,
drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta
igjen. Drar i mot
Griper direkte
med
hele munnen.
Drar i mot.
Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse 
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er
aktiv
Er aktiv med fig.
Interesse også
mot passiv
figurant
Oppfordrer
passiv fig. til
fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp
Huker seg og
stanser
Gjør
unnamanøver
uten å vende
seg bort 
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 
5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid 
Viser
trusselatferd
og noen angrep
Viser
trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med
bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går
ikke frem
Går frem når fører
setter seg på huk
og prater med
kjeledressen/roper
på hunden 

 
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått
halve distansen
Går fram til
kjeledressen
uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel
Ingen
tempoforandring
eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/
ser bort ved
noen av
passeringene
 
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering
Bue eller
tempoforandring
av samme styrke
ved minst to
passeringer
Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Viser ingen interesse
Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang
 
Stanser
lukter/ser på
kjeledressen
minst to ganger
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker
med
kjeledressen
ved to eller
flere
passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp
Huker seg og
stanser 
Gjør unna
manøver uten å
vike blikket
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 
5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem
Går fram når fører
sitter på huk og
prater med
skrammelet, roper
på hunden
Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden
Går fram til
skrammelet når
føreren har gått
halve distansen
Går fram til
skrammelet
uten hjelp 

 
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring
eller unna manøver
 
Liten bue/liten
tempoforandring
ved noen
av passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet Viser stor grad av redsel elller øket redsel ved samtlige passeringer
7d
LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Viser ingen interesse
 
Stanser/lukter ser
på lydkilden minst
1 gang
Stanser/lukter
ser på lydkilden
minst 2 ganger
Biter i/leker med
lydkilden.
Interessen
avtar
Biter i/leker
med lydkilden
ved 2 eller
flere
passeringer
8a SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og
noen angrep 
Viser
trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer seg ikke
Ser mot
spøkelsene nå
og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kontrollerer/
viser reaksjon
mot
spøkelsene
under hele
momentet
 
8c SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører, noe
avstandsregulering
 
Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom
fluktstart
og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak
fører. Pendler
mellom fluktstart
og kontroll
Beveger seg lengre enn båndets lengde, eller forlater stedet. Alt. flykter.
8d SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører
har tatt av
figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper
på hunden
Går fram til
spøkelset når
fører står
ved siden av
Går fram til
spøkelset når
fører har gått
halve avstand
 
Går fram til
spøkelset uten
hjelp
8e SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt
forsøk/går ikke frem innen tid
Aksepterer
kontakt –
helt uengasjert,
men drar seg
ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
 
Tar selv kontakt
- balansert
Intensiv
kontaktatferd
mot
figuranten,
kan hoppe
og bjeffe
9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt 

 
Leker veldig
aktivt –
starter veldig
raskt
9b LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke
direkte, snuser
først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nølende med fremtennene
 
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
10 SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden
helt uberørt 
Kontroll som
forsvinner etter
første skudd.
Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går
tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter
aktivitet.
Fokuserer på
skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere
aktivitet
Vedvarende
uro etter flere
skudd.
Avbryter eller
tydelige
flukttendenser.
Avstår skudd

2014
 
Varden 10.05.14
Retrieverklubben Bergen
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 2
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Fellesdekk 2 min med skjult fører 9 2 18
2 Fri ved foten 7,5 3 22,5
3 Dekk under marsj 7,5 2 15
4 Innkalling fra sitt med stå 8,5 2 17
5 Stå under marsj 8 1 8
6 Fremadsending med stå 8 2 16
7 Apportering 7 2 14
8 Fritt hopp over hinder med sitt 7,5 2 15
9 Kontroll over hunden på avstand 6,5 2 13
10 Helhetsinntrykk 8 2 16

 

 

 
Sum poeng 154,5

 

 

 

 

 
Resultat 2.premie, Nr 2 i klassen. Gullmerket.
Dommer Erik Brenden

 
Os 06.04.14
NBFK Hordaland spesial
Hund
Tahlly
Kritikk
2 years, complete scissor bite, good size, nice type. Medium length head, good parallell lines, dark almond eyes, elegant stop. Little roman nose, nice small ears well set on and carried. Excellent neck, top- and underline. Well angulated front and rear. Nice coat, could have more collar, for a male. Free open temperament, typical belgian movement. Narrow behind and still loose in front. 
Resultat
Excellent, 2AKK, 2 BHK, CK, CERT
Dommer
Meike Krug, Tyskland 

 
Bønes 05.04.14
NKK Bergen
Hund
Tahlly
Kritikk
2 år, mycket livlig og temperamentsfull hannhund på større siden. Velskåret hovud, bra meisling, korrekt bitt og tenner. Ørona kunne vert bedre placerad. Mycket proposjonerlig. Något rak i skulder. Lagom kropp, bra bakstell, bra pelskvalitet. Rør seg vel bak, lite dansande framåt. Liten hvit brystflekk.
Resultat
Excellent, 2AKK, 2 BHK, CK, res-CERT, res-CACIB
Dommer
Elina Haapaniemi, Finland.

 

Åse 29.03.14
Nordhordland Hundeklubb
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 2
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Fellesdekk 2 min med skjult fører 8,5 2 17
2 Fri ved foten 7,5 3 22,5
3 Dekk under marsj 7 2 14
4 Innkalling fra sitt med stå 6 2 12
5 Stå under marsj 8 1 8
6 Fremadsending med stå 0 2 0
7 Apportering 7,5 2 15
8 Fritt hopp over hinder med sitt 8,5 2 17
9 Kontroll over hunden på avstand 8 2 16
10 Helhetsinntrykk 7 2 14

 

 

 
Sum poeng 135,5

 

 

 

 

 
Resultat 3. premie, nr 4 i klassen
Dommer Elisabeth Isaksen
 

Knarvik 01.03.14

Nordhordland Hundeklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Lovely comp. outline, good head. Lovely earset, nice eyes, correct bite. Good neck, excellent shoulders and front. Nice topline, lovely sloping croup. Good ribs, body nicely tucked up. Good powerfull rear end, excellent movement. Very well presented. 
Resultat
Excellent AK, 1 AKK, CK, CERT, 1BHK, BIR
Dommer
Stephen Hourihan, Irland

2013


 
Bønes 29.09.13
Bergen Selskap og Brukshundklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Good size and proportions, nice topline. Very good angulation in rear, needs better angulation in front. Good reach of neck, head strong enough for age. Well shaped ears, and very good earset. Nice eyes. Moves very well from side. Front action not perfect. 
Resultat
Excellent UK, 1 UKK. 
Dommer
Andrzej Stepinski, Polen.

 
Bønes 28.09.13
Norsk Belgisk Fårehundklubb avd Hordaland
Hund
Tahlly
Kritikk
20 mnd, komplett saksebitt. God størrelse, excellent type, god lengde i hodet med god parallellitet. God splitt, mørke øyne, ønsker noe mer mandelform. Velsatte små ører. På grunn av fremskutte skuldrer forkortes halslinjen, kort rygg. En aning åpen knevinkel, sterke haser. God benstamme og poter. Excellent pelskvalitet. Beveger seg bra fra siden, noe padlende frem. Noe høy hale. Vel fremvist.
Resultat
Excellent UK, 1 UKK, CK, Cert, 2BHK
Dommer
Bente Harlem, Norge
 

Åse 31.08.13

Norsk Belgisk Fårehund Klubb avd Hordaland
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 1
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Visning av tenner 10 1 10
2 Fellesdekk 2 minutter 10 3 30
3 Lineføring 7 3 21
4 Dekk fra holdt 8,5 2 17
5 Innkalling fra sitt 9,5 2 19
6 Stå under marsj 9,5 2 19
7 Fritt hopp over hinder 8 2 16
8 Kontroll over hunden på avstand 9 2 18
9 Helhetsinntrykk 9 3 27

 

 

 
Sum poeng 177
 

 

Resultat

2. i klassen, opprykk til LP2
Dommer Trond Morten Teigen
Varden 29.06.13
Norsk Retrieverklubb avd. Bergen
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 1
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Visning av tenner 10 1 10
2 Fellesdekk 2 minutter 9 3 27
3 Lineføring 7 3 21
4 Dekk fra holdt 7,5 2 15
5 Innkalling fra sitt 8 2 16
6 Stå under marsj 8,5 2 17
7 Fritt hopp over hinder 9 2 18
8 Kontroll over hunden på avstand 7,5 2 15
9 Helhetsinntrykk 8,5 3 25,5

 

 

 
Sum poeng 164,5

 

 

 

 

 
Resultat 1. i klassen, opprykk til LP2
Dommer Elin Dahl
 

Nesbyen 10.06.13

Norsk Belgisk Fårehundklubb Avd Oslo/Akershus
Hund
Tahlly
Kritikk
Correct scissor bite, 17 months, tall male. Medium long head, good expression, at the moment a bit fluent in head lines. Slightly domed scull, elegant stop, slightly roman nose. Medium set and carried ears. Excellent pigment. Excellent neck, good back, sloup in croup, excellent rear angualtion, good front angulation. Good chest for age, good bone, nice silhouette, loose in front, tail too high in action, promising - but needs time. Lovely temperament.
Resultat
Excellent UK, 2 UKK.
Dommer
Pauline Koning-Stern Hanf, Nederland

 
Nesbyen 09.06.13
Norsk Belgisk Fårehundklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
17 months, excellent type, well sized, excellent condition & coat. Medium long head, well formed, good paralell & stop, well carried ear. Good neck, excellent body, well developed chest, good forechest, short body, excellent top- and underline. Good croup, enough angulated front & behind, nice neck, present him self well, light gay tail, mooves slightly loose in front. Gay tail while moving. Nice temperament, good bone & feet.
Resultat
Excellent UK, 1 UKK.
Dommer
Willemine van Deyl, Nederland

 
Bergen Travpark 26.05.13
Miniatyrhundklubben
Hund
Tahlly
Kritikk
Good temperament, good head, good topline. Good crops, correct angles, correct movement. The legs in front is french. 
Resultat
Very good UK, 2UKK
Dommer
Savicic Nebojsa, Serbia


 
Bergen Travpark 25.05.13
Norsk Papillon og Phalene klubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Meget god type, i største laget, velskåret hode, mørke øyne, fine ører. Gode vinkler fram, kort kropp, korrekte vinkler bak. Ben med korrekt steg, enda veldig løs fram. God pelsstruktur, skal bli jevnere sort i pelsen. Trivelig temperament. 
Resultat
Very good UK, 2UKK
Dommer
Mette Tufte, Norge
 

 

Åse 21.04.13

Nordhordland Hundeklubb
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 1
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Visning av tenner 9 1 9
2 Fellesdekk 2 minutter 10 3 30
3 Lineføring 6 3 18
4 Dekk fra holdt 8 2 16
5 Innkalling fra sitt 6,5 2 13
6 Stå under marsj 7 2 14
7 Fritt hopp over hinder 9 2 18
8 Kontroll over hunden på avstand 0 2 0
9 Helhetsinntrykk 6 3 18

 

 

 
Sum poeng 136

 

 

 

 

 
Resultat 5. i klassen
Dommer Jan Odd-Geir Sørmarken, Norge

 
Åse 20.04.13
Norsk Belgisk Fårehund klubb avd Hordaland
Hund Tahlly
Klasse Lydighet klasse 1
Nr Øvelse Karakter Koeffisient Poeng
1 Visning av tenner 9 1 9
2 Fellesdekk 2 minutter 8,5 3 25,5
3 Lineføring 6 3 18
4 Dekk fra holdt 8 2 16
5 Innkalling fra sitt 9 2 18
6 Stå under marsj 9 2 18
7 Fritt hopp over hinder 9 2 18
8 Kontroll over hunden på avstand 7 2 14
9 Helhetsinntrykk 7 3 21

 

 

 
Sum poeng 157,5

 

 

 

 

 
Resultat 3. i klassen, sølvmerket 
Dommer Jan Odd-Geir Sørmarken, Norge

 
Bønes 07.04.13
Norsk Kennel Klubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Tiltalende hode, uttrykk. Bra brystparti. En aning karpet overlinje. Gode kroppsproporsjoner. God benstamme, er tilstrekkelig vinklet. Beveger seg hurtig, men skal ta steget noe lenger ut. Trenger tid på utvikling. Utmerket pels, farge og temperament. 
Resultat
Very good JK, 1JKK
Dommer
Helge Werner Hagen, Norge

 
Knarvik 02.03.2013
Nordhordland Hundeklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Correct type, correct head, excellent expression, excellent compact body. Substance in development. Excellent movement. Very nice temperament. 
Resultat
Excellent JK, 1JKK, CK, CERT, BIR, BIG4
Dommer
Dagmar Klein, Romania


2012


 
Stord 11.11.12
Fitjar Stord Hundeklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Utmerket type, bra størrelse, korrekte proporsjoner. Meget bra profil, stilig hode med gode linjer. Ok bitt og ører. Meget bra overlinje og kropp for alderen. Velvinklet, litt trang bak. Behøver støtte i fronten. Vakker pels, temperament ok.
Resultat
Excellent JK, 1JKK.
Dommer
Per Kristian Andersen, Norge

 
Bønes 30.09.12
Norsk Belgisk Fårehundklubb avd. Hordaland
Hund
Tahlly
Kritikk
8,5 months, male of exellent size. In top condition of coat. With a very friendly and open minded temperament. Long and dry head, at the moment slightly line in chiseling looking (?). Good head plane for the age, elegant stop, roman nose. Expressive eyes, excellent ear carriage, triangular shape, flat cheeks, complete scissor bite. Good reach of neck, excellent body, excellent topline and proportions. Perfect chest and forechest. Excellent angles, excellent bone and cat feet. Huge coat, perfect repr. for the age. Very nice dog with good proportions. Happy and young movement. Very promising!
Resultat
BIM valp
Dommer
Piettro Bottagisio, Italia 

 
Bønes 29.09.12
Bergen Selskap og Brukshundklubb
Hund
Tahlly
Kritikk
Maskulin, velutviklet for alder. Maskulint hode, velbårne ører, korrekt bitt. Noe fremskutt skulder som forkorter halslengden. Bra benstamme og poter. Velkroppet, velstelt pels. Bra sidebevegelser. Noe løs og trang foran. Trivelig temperament. Velvist.
Resultat
BIM valp
Dommer
Arne Foss, Norge

 
Vestkanten/Bergen 20.05.12
Norsk Dobermanklubb avd Bergen 
Hund
Tahlly
Kritikk
Søtt tiltalende helhet og uttrykk, fin øre stilling. Tilstrekkelig hals for sin alder, rett overlinje. Tilstrekkelig utviklet kropp for sin alder. Noe fremskutt skulder. Beveger seg som forventet for alder, men med godt fraspark sett fra siden. Trivelig temperament. 
Resultat
BIR valp, BIS valp
Dommer
Øystein Eikeseth, Norge