Home
Opp

E-mail

Pregnancy timeline by Lex Murphy

Now that we’ve had a successful mating, the changes in a female and pups are amazing.

The pictures are mostly from the famous National Geographic series “In the womb: Animals”.

 

Pregnancy Timeline

Week One

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES

+ Fertilization occurs
+ 2 cell embryos are in the oviduct
+ The embryo is fairly resistant to external interference in development
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Possible morning sickness
+ Possible personality changes
 

CARE OF THE BITCH
+ Normal feeding
+ Check any and all medications with vet prior to administering
+ No insecticides (i.e., flea treatments)
+ No live vaccines

 

Week Two (Days 8-14)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Embryo will be 4 cell at start of week and 64 cell by end of week
+ Embryo enters the uterus
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Possible morning sickness (can also come in week 5)
 

CARE OF THE BITCH
+ Continue as with Week One
 

TO DO LIST
+ Nothing special this week

 

Week Three (Days 15-21)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Day 19 — Implantation of embryos in uterus
+ The embryo is sensitive to external interference in development
 

CHANGES IN THE BITCH
+ See above
 

CARE OF THE BITCH
+ See above
+ Make sure week 3 is calm for the bitch.
 

TO DO LIST
+ Nothing special this week

 

Week Four (Days 22-28)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Development of eyes and spinal cords
+ Faces take shape
+ Fetuses grow from 5-10 mm to 14-15 mm
+ Organogenesis begins– Embryos are at their most susceptible to defects
+ Days 26 – 32 are the best days to palpitate (i.e.. feel for the puppies)
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Possible clear vaginal discharge
+ Mammary development begins
 

CARE OF THE BITCH
+ After Day 26, palpitation may be possible to diagnose pregnancy
+ Limit strenuous activity (such as working, jumping, long runs)
+ Add Omega 3+ oil or similar daily
 

TO DO LIST
+ Schedule ultrasound or palpitation with vet if desired (day 28-30 is good for ultrasound)

 

Week Five (Days 29-35)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Development of toes, whisker buds, and claws
+ Fetuses look like dogs
+ Gender can be determined
+ Eyes (previously open) now close
+ Fetuses grow from 18 mm – 30 mm
+ Organogenesis ends — embryos are fairly resistant to interference with development
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Swelling becomes noticeable
+ Loss of “tuck-up”
+ Weight will start to increase
 

CARE OF THE BITCH
+ Slightly increase amount of food and switch to puppy kibble.

If you feed one meal a day, add an extra meal.

If you feed twice a day, slightly increase one of the meals.
+ Palpitation no longer possible due to fluids in uterus
 

TO DO LIST
+ Nothing special this week


Week Six (Days 36-42)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Development of skin pigment
+ Fetuses should weigh around 6 grams and be 45 mm long
+ Fetal heartbeats can be heard with stethoscope
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Nipples darken and enlarge
+ Abdomen continues to enlarge
 

CARE OF THE BITCH
+ Increase the amount of food in the extra meal
+ Bitch can start sleeping in whelping box
 

TO DO LIST
+ Assemble whelping box
+ By this time you should be fairly sure that the bitch is pregnant. 

 

Week Seven (Days 43-49)

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Growth and development continues
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Abdomen hair will start shedding
+ The bitch will start to look pregnant at this point
 

CARE OF THE BITCH
+ Slightly increase both meals
 

TO DO LIST
+ Stop any rough play or jumping
+ Radiographs (X-rays) possible to determine number and size of puppies

 

Week Eight (Days 50-57) 

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Fetal movement can be detected when bitch is at rest
+ Puppies can safely be born from about day 56
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Milk may be squeezed from nipples
+ The bitch will be very large.
 

CARE OF THE BITCH
+ Add moderate lunch
 

TO DO LIST
+ Gather whelping kit (see below)
+ Prepare phone list for help/support.

It should include your vet’s phone number, the emergency clinic’s phone number,

the number of any friends who will be offering support during whelping,

and anyone else you might need to contact before, during, or after whelping
 

+ Make sure your car is gassed up and ready for a possible emergency trip to the vet’s office.

 

Week Nine (Days 58-65) 

DEVELOPMENT OF THE PUPPIES
+ Growth and Development continues
 

CHANGES IN THE BITCH
+ Nesting behavior may be seen
+ Bitch may become distressed (panting, pacing, acting uncomfortable)
+ When temperature drops significantly, puppies should be born within 24 hours
+ Appetite may disappear as whelping approaches
 

CARE OF THE BITCH
+ Start taking temperature three times a day
 

TO DO LIST
+ Make sure your phone’s battery is loaded (if you have cordless phone or mobile)
+ Keep detailed records on temperature and behavior of bitch
+ Double check that whelping supplies are ready

 

Post Partum
* Make sure each puppy gets some of the bitch’s colostrum (first milk) within first 24 hours.
* Lochia (vaginal discharge) should be reddish to reddish-brown (green is okay on first day).

If you see black discharge, contact your vet immediately!
* Within 5-6 hours of last puppy’s birth, you can take bitch and puppies to vet for check up

if something seems to be wrong.

The vet will ensure that the bitch hasn’t retained any puppies or placentas and that the

puppies are in good health.

You especially want to check for cleft palates as these puppies probably

won’t survive and should be euthanized now.

 

Drektighet


Drektighetstid: I gjennomsnitt er en tispe drektig 63 døgn fra parring, med en variasjon på 56 til 72 dager.

Variasjonen skyldes flere årsaker, men den viktigste faktoren er når tispen har hatt eggløsning.
 

Tegn på drektighet:


 Dersom vulva fremdeles er hoven etter løpetid.

 At tispen føler seg dårlig i uke 3 og/eller uke 5

 I blant kommer det en blødning fra vulva noen dager i uke 3

 Spenene får en svak rosafarge fra uke 4

 Spene og jurforstørring i fra uke 5

 Større bukomfang fra uke 5

 Klar, seig væske fra utflod fra uke 4-5

 Fosterbevegelser fra uke 7


Fosterets utvikling

1.+ 2. + 3. Uke
Etter en vellykkede parring transporteres egget i egglederen, og celledeling begynner.

Etter 812 dagar foster består av 16 celler, også kalt morula stadiet, og på den størrelsen, vil det inn i livmoren.

Celledelningen fortsetter i livmoren.
Fosteranlegget er i den kommande uken har ikke festet seg til livmoren, men flyter fritt omkring.

Mitose fortsette i livmoren.

 
Etter ca. 3 uker, med en variasjon på mellom 17-22 dager, er fosteranlegget fritt fordelt i de to livmorsidene, og er nå i gang med å feste seg til livmorveggen.

Fosteranlegget er på dette tidspunket ca 1 cm langt og minner om en liten fisk med utvekster, som senere skal bli til for og bak ben.

Der fosteranlägget er festet til livmoren, dannes morkaken, som skal bli fosteret sin forbindesle med moren.

Igjennom morkaken, tilfører tispen de næringstoffer som fosteret trenger i den kommende utviklingen.

Over hele morkaken, tispe bringer næringsstoffer til fosteret skalaen bruk i den videre utviklingen.Fosteret er koblet til morkaken via navlestrengen sin.


Tispen`s livmor.
 

1. Ovary

2. Uterine Horn

3. Uterine Body

4. Vagina

5. Bladder

6. Fallopian Tube
 

Uke 4
Man kan nå tydelig skille mellom for-og bakben.
Ørelappene er synlige som små flipper, og øret og øynene blir dannet denne uken.
Fosterhinnene kan på dette stadiumet kjenne som små bobler på 2,5 cm.
Drektighet kan påvises ved ultralyd.
Bildet viser et foster som er 30 dager gammelt
 

Uke 5

I løpet av denne uken formes øyenlokkene, og anlegg for værhårene på overleppe og over øynene dannes.

Ørelappene vokser slik at den nesten dekker over øreinngangen. Fem par dievorter, samt de ytre kjønnsorganene begynner å utvikles.

I denne uken vil fosteres labber begynne å forme det som senere skal bli tredeputer og tær. Cirka ved dag 33 lukkes gommene, så etter denne datoen kan ikke leppespalte lengre oppstå.

Nå er den perioden som innebærer mest risiko, der kjemikalier og andre stoffer kan skade forsterest, over. Nå begynner utviklingen av tarmsystemet, som på dette stadiet forsatt er i navlestrengen.

Tispen vil først nå vise tegn på drektighet med endret oppførsel, men buken har ikke enda forandet form.


Uke 6
Ørelappene og øyelokkene vokser og dekker i slutten av uken øreganger og øyner.

De ytre kjønnsorganene begynner å forandre seg i retning av hann og hun kjønnsorganer. I begynnelsen av uken skilles tærne helt, og i slutten av uken vil klørne bli dannet.

Værhår begynner å vokse ut av anleggene som ble dannet uken før. Tarmsystemet forlater navlestrengen og begynner seg i den endelige plasseringen i bukhulen.

Hos tisper ses svak rosafarging av dievorter, og avhengig av antall valper i livmoren vil buken begynne å tilta i omfang.
 

Uke 7


I løpet av denne uken vil kroppsbehåringen vokse ut, og fargemarkeringer vil kunne ses.

Labbene og tredeputene er nå ferdig utviklet. Fosteret likner nå den ferdige valpen, men kan ikke overleve utenfor livmoren. Fra dette tidspunket er det vare størrelsen som forandres.

Forbening i beina er nå kommet så langt at man fra dag 49 kan se fosterne på røntgenbilder.

Det er nå for første gang i drektigheten mulig å se fosterbevegelser. Tispas buk vil i de fleste tilfeller være betydelig større, og melkeproduksjonen har startet.

En bør begynne å fore med spesialfor til drektige tisper/valper, men ikke i store mengder. Det er ingen fordel at tispa blir for tykk før fødselen.


Uke 8


Fosteret er ferdig utviklet, og man kan kjenne fosterets hjerteslag.
Av og til kan man høre hjerteslagene og se valpene røre på seg.
 

Tispen er nå preget av vekten og sin størrelse, og bør i denne perioden gjøre seg vant til valpekassen.
Melkekjertlene er spente og fylte med melk.

Uke 9


Den siste uken av svangerskapet forbereder tispen seg til fødsel.

Hun blir roligere og interesserer seg ikke så mye for å leke, og kan være mindre sosial enn normalt.

De siste 2-3 døgn før fødsel bør man redusere formengde med 30-40%, og i det siste døgnet før selve fødselen vil tispen normalt ikke spise.

Fra ca. 58 dag kan foster overleve utenfor livmoren.

Tispen bør senest en uke før fødselen introduseres for stedet der hun skal føde,

best er en velinnredet valpekasse.

Her vil hun kunne gjøre noe av den naturlige redebyggingen, som mange tisper gjør 2-4 døgn før fødselen.
Bekkenmuskelaturen slapper av, og hos en del tisper vil det være stor melkesprengning flere døgn før fødselen starter.

Umiddelbart innen fødselen blir hun urolig og rastløs, og det vil opptre rier. Disse riene presser fosterhinnen til den føste valpen ned i fødselskanalen.
 

Fødselskanalen skal utvides og fosteret skal presses inn i bekkenet inne pressriene setter i gang.

Under denne prosessen kan fosterhinnene briste og innholdet flyte ut. Man sier gjerne at "vannet" har gått og at fødselen har startet.


Åpningsperioden tar 4-6 timer, men kan i noen tilfeller ta opp mot 1 døgn.

For bedre å kunne forutse den eksakte dagen, bør man denne uken ta tispen temperatur to ganger daglig (morgen og kveld).


Temperaturen tas ved å føre et termometer et par cm inn i endetarmen på tispen.

Man får et inntrykk av hvordan temperaturen svinger normalt.


Når det konstanteres et temperaturfall, bør man ta temperaturen hver 3-4 time.

Når den ligger 1 - 1½ grad under det normale ved gjentatte målinger innen for noen timers intervaller, vil fødselen starte i løpet av 12-24 timer.

av Lisbeth P.K. Nilsen