Home
Opp
Mikki

E-mail

Vikholmen's D1-litter

10.08. 1993

 Korad INT CH NS Lch NS El CH NBCH 

Wirwelwinds Rampen Ross 

HD A -

Rainbows End's Flying High

HD A

Pedigree

 

 Korad INT CH NS Lch

NS EliteCH NBCH 

Wirwelwinds Rampen Ross

                                                       Such LP KORAD Career Akka von der Moosfluh
Delators Fere-En-Fell
                                                 Wirwelwinds Bhertha-Busfrø Int Such LP KORAD Livius
KORAD Wrwelwinds Johanna

 

 

Rainbows Ends Flying High

                                        NUCHQuestenberg Range Rover of Timberhall Questenberg Masai (T)
Dundee of the Two of Questenberg
                                                     NUCH Rainbows Ends Annabella my Love Roi Acajou DiScottatura
Fon de Clair’s Cerina Me Amour

 

Navn 7t+2h Utstillingsresultater
De Mikki av Vikholmen HP CK Gk. K-test
Don Cæcar av Vikholmen Gk. K-test
De Kaci Rose Sunrise av Vikholmen  
De Ronja av Vikholmen  
De Sandy av Vikholmen  
Di Tika av Vikholmen  
De Lizzie av Vikholmen  
De Heidi av Vikholmen  
Didi Sharon av Vikholmen  

 

MultiChamp Wirwelwinds Rampen Ross