Home
Opp

E-mail

 

All About Grace:

 

 
 • Norwegian Champion
 • Danish Champion
 • Nordic Winner 2012
 • Club Winner NBFK 2012
 • Top Show Groenendael in Norway 2012
 • Top Show Groenendael in Hordaland 2012
 • 3.rd Breed Winner in Denmark 2012
 • BIS 2 at special shows :
 • Norway 1 x 2012
 • Best puppy of the year (show) 2010
 • 4.Best Belgian shepherd in Norway 2011
 • 2. best Belgian Shepherd in our region 2011

 

 
 • Hips AA (FCI)
 • Elbows AA / 00 (FCI)
 • Complete Scissorbite
 • Mental description +++ with no shooting reaction

 

 
 • 1 x Danish CAC
 • 7 x Norwegian CAC
 • 1 x CACIB ( Denmark )
 • 1 x 2.BIS
 • 1 x 3BIG National show
 • 1 x BIG 3 Nat. show
 • 3 x BIS Brace Special show
 • 2 x BIS junior NBFK special show
 • 1 x BIS puppy NBFK special show
 • 1 x BIG puppy Nat.show
 • 7 x BOB

 

MH 09.2012 av NDK avd Bergen

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

 

Unnviker kontakt.
ved å dra seg unna

Aksepterer
kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Grace

 

Tar kontakt selv
eller besvarer kontaktforsøk
 

Overdreven
kontakttagende, eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT Samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med
motvillig.

Følger med, men er ikke engasjert i testleder Grace

Følger med villig.
Engasjerer seg i testlederen
 

Følger med villig, er overdrevent engasjer i test-leder, f.eks hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT Håndtering

Avviser med knurring
og/eller biteforsøk.
Håndtering ikke gjennomført

Unnviker, trekker seg
unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndteringen Grace

Aksepterer, svarer med kontaktatferd
 

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd
 

2a LEK Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. Starter
langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt
Grace

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke,
snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller med fortennene
Grace

Griper direkte med hele munnen

 

Griper direkte.
Hugger gjenstanden i farten

2c LEK
Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende,
slipper, holder, men trekker ikke i mot
 

Griper – trekker i mot, men slipper og tar nytt tak Grace
 

Griper direkte med hele munnen, trekker i
mot til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rygger også i den passive delen til testleder
slipper

3a JAKT Forfølgelse

1 gang 2 gang

Starter ikke/når ikke fem til første hjul

1 gang 2 gang

Starter, men
avbryter før byttet

1 gang 2 gang

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten, avslutter

1 gang 2 gang

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Grace 1+2 gang

1 gang 2 gang

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT Griping

1 gang 2 gang

Overser byttet. Alt
springer ikke frem

 

1 gang 2 gang

Griper ikke, snuser på gjenstanden

1 gang 2 gang

Griper tvilende, eller med
tidsforsinkelse
 

1 gang 2 gang

Griper direkte
Slipper
 

1 gang 2 gang

Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
Grace 1+2 gang

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger
 

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,
med økende aktivitet
Grace

 eller etter hvert uro

Veksler hurtig mellom
aktiviteter under momentet. Alt. er urolig under hele momentet

5a AVSTANDSLEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig.

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
 

Interessert. Følger fig. uten avbrudd Grace

 

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk

5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselatferd
Grace

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del


Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets
første del

Viser flere trusselsignaler under momentets
første og andre del

5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Innen tiden
 

Går frem når fig.
er aktiv på linjen

Grace

Går frem til den skjulte men snakkende figuranten

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Går fram direkte til fig. uten hjelp

5d AVSTANDSLEK Lekelyst

Viser ingen interesse
 

Leker ikke, men
viser interesse
Grace

Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot

Griper.Trekker i mot. Kan slippe og ta nytt tak.

Griper direkte, trekker i mot, Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK Samarbeide

Viser ingen interesse
 

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Grace

Er aktiv med fig.
Viser også interesse mot passiv figurant

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel- kjeledress

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser

 

Grace

Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd
Grace

Viser noe
trusselatferd
 

Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser flere trusselsignaler
og noen angrep

Viser trusselatferd
og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem innen tiden

Går frem når fører
sitter på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Grace

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel

kjeledress

Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue eller
tempoforandring ved noen av passeringene

Grace

 

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
 

Bue eller
tempoforandring av ved minst to passeringer uten å minske intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Viser ingen interesse
 

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Grace

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser
 

 

Gjør unna
manøver uten å vende bort blikket

Grace

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tiden

Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går fram til
skrammelet uten hjelp
Grace

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Grace

Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Viser ingen interesse
Grace

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 gang

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser enkelte
trusselsignaler

Grace

Viser trusselatferd
over lengre tid
 

Viser flere
trusselsigaler og noen angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd for eksempel begge spøkelsene halve avstanden, alt. Ett hele avstanden

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Grace

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
 

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
 

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe
avstandsregulering

Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Grace 

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tiden

Går fram når fører
snakker med
figurantene og roper på hunden
Grace

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Går fram til
spøkelset uten hjelp
 

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer kontakt
fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer
kontakten fra spøkelset

Tar selv kontakt med spøkelset, balansert
Grace

Intensiv
kontaktatferd mot spøkelset. Kan eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
kan vise interesse
 

Starter langsomt, blir aktiv. Leker

Starter raskt, leker_aktivt,          Grace
 

Starter veldig raskt Leker veldig aktivt

9b LEK 2 Griping

Griper ikke
 

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene
Grace

Griper direkte med hele munnen

 

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Grace

Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt.
 

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til
lek/passivitet

Avbryter lek eller pssivitet. Låser seg på skytter eller annet.Returnerer ikke til lek/passivitet

Berørt, redd. Alt. Vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. Føreren avstår fra skudd