Home
Opp

E-mail

 

Males at Vikholmen for stud - Hanner til avl

Groenendael :
Cute Black Cannibal z Kovarny (NO)
R.H Nuch  DKCh Neo (NO)
Ram Reuven av Vikholmen (NO)
 
 
 
 
Collie:
Ingledene Love of Nite (NO)
Corsica Monte Cinto av Vikholmen (NO)
Evening Star av Vikholmen(NO)
Zeus Black Magic av Vikholmen (NO)